Bilim

Bilimsel bölümünde, araştırma ve biyolojik aktif takviye (BAT) konusunda tecrübeli bilim danışmanları ve eksperleri çalışmaktadır. Ayrıca, bu alanda önde gelen ayrı uzmanlarından da yardım alınmaktadır.

Bilimsel İnovasyon Merkezi Novosibirsk şh, Akademi sitesinde bulunmaktadır. Bu pozisyon, dünyaca ünlü bilim şehrinin önde gelen araştırma kurumlar ile, verimli bir işbirliği geliştirmek, eşsiz sağlıklı ürünü oluşturmak için özel bir fırsat sunuyor.

Endoekoloji vücudun temiz iç ortamı demektir

Endokologi vücudun iç ortamı temizliği üzerinde çalışan, tüm organların ve dokuların normal işleyişini sağlamak amaçlı iç temizliği korumaya yardımcı olan yöntem ve araçlar geliştiren bir bilim dalıdır. Endokrinoloji tedavi edici değil, günümüz koşullarında son derece önemli olan hastalıkları önleme üzerinde çalışan yeni tıp dalıdır.

İnsan doğanın bir parçasıdır. Bu nedenle bizim vücudumuzdaki her hücremiz çevredeki değişikliklere tepki göstermektedir. İnsan dahil olmak üzeri gezegendeki tüm canlıları oluşturan canlı hücrelerde gerçekleşen biyokimyasal süreçler bundan milyonlarca yıllar önce oluşmuştur. Ve tüm bu yaşam dünyasındaki evrem milyonlarca yıl ideal, bozulmamış çevre temizliği ortamında gerçekleşmiştir. Fakat XX yüzyılda teknoloji ilerlemesi yeryüzünü büyük ölçüde değiştirdi. Son on senelerde biz farkına varmadan başka bir gezegen sakinleri gibi olduk. Ne yazık ki pek çoğumuz doğanın bakir köşelerinden uzakta, su, nefes yolu ile vücudumuza giren kimyasal maddeler ile çevrili toksinli ortamda yaşamaktayız. Toksinlerin bilimsel tanımı vardır: dışarıdan gelen ve ya vücutta oluşan herhangi yabancı madde, yanlış yerde yanlış sayıda yanlış zamanda bulunmaktadır.

Bu nedenle günümüzde iç çevre kirliliği nerdeyse kaçınılmazdır. Bu nasıl bir tehlike oluşturmaktadır? Her şeyden önce, cüruflar ile savaşmak dolu bir hayat için kullanılabilecek büyük bir miktarda enerji harcanmaktadır. İkinci olarak, pek çok kimyasal maddeler vücudun bağışıklık sistemi bozukluğu oluşturarak alerjik hastalıklara, kanser süreçler gelişimini teşvikine yol açmaktadır. Üçüncü olarak, hücrelerin uzun zaman zehirlenmeye maruz kalması kronik hastalıklarının ortaya çıkmasına ve erken yaşlanmaya neden olmaktadır. Endoekoloji tüm organlarımızın ve hücrelerin normal işleyişini sağlayan iç çevre temizliğini destekleyen yöntem ve araçlar üreten bilim dalıdır. Endoekolojinin hastalıkları tedavi eden değil, günümüz koşullarında son derece önemli olan hastalıkları önleme yöntemleri üreten bir bilim dalıdır.

Önlü Rus bilim adamı doku hücrelerinin kirlenmesi olarak tanımlayan yaşlanma teorisini oluşturmuş: yaş ilerledikçe hücre çevresi alanındaki istenmeyen maddeleri kaldırma kapasitesi onların bu alana girme kapasitesinden daha yavaş gerçekleşmektedir. Lina Stern hücre çevresi alanının bariyer fonksiyonunu keşfetmiştir, daha sonra Vlail Kaznaçeyev bu fikri geliştirerek gümrük fonksiyonunu fikrini ortaya koydu. Bu bulgular ve başka teorik varsayımlar endoekoloji temeli oluşumunu sağladılar.

Başta Tıp Doktoru, Profesör, Rusya Ekoloji Akademisini akademisyeni olmak üzeri Yenilik ve Araştırma Merkezinin bilim adamları birliği ürettikleri çağdaş ürünlerde bu fikirleri kullanarak iç alan temizliği( endoekoloji) koruma biliminin fikir uygulama sürecine aktif olarak katılmaktalar. Onun kullanımına dayalı endoekoloji düzeltme aracı ve düzeltme yöntemi( ‘Saflık kaynakları’ ürününde gerçekleşen) Rus Federasyonu patentli(№ 2297843,19.10.2004 tarih icadı öncelikli)üründür.

Vücudun iç alan temizliği normal hayat sürdürmenin temellerinin başında gelmektedir ve pek çok hastalıkların önlenmesidir. Bu nedenle insan sağlığını korumanın sistematik yaklaşımında endoekoloji bilimi büyük önem taşımaktadır.

Asırların derinliklerinden gelen adaptasyon tıbbı

Tabi ki, evrim süresince insanlar kendilerini korumak için sadece iç kaynaklarını değil, aynı zamanda adaptojenik özelliklere sahip olan doğal madde çeşitlerini de kullanmışlar. Sibirya, Çin, Altay ve Tibet ve başka Uzak Doğu ülkelerinin halk hekimliğinde adaptojenikler geniş çapta kullanılmıştır. Konu ile ilgili özetler eski Tibet tıp ilminde ve Hint tıp çalışmalarında rastlanmıştır. Halk hekimlerinin fikirleri yetirilmedi – Tıpta insanların çevre koşullarına uyumluluk kapasitesini ve bu kapasiteyi yükseltme üzerinde çalışan adaptasyon tıbbı olarak tanımlanan bir dal oluşmuştur.

Hayat yerinde durmuyor, hayat devam ediyor. Bazen gözle görünmüyorsa da her şey her zaman hareket etmektedir: gelişiyor, geliştiriliyor, değişiyor. Bu sürekli değişim evrim temelini oluşturdu, ve doğanın bir zamanlar hayat verdiği küçücük hücreden tüm evrensel afetleri atlatarak Homo sapiens haline geldik. İnsanların ve yeryüzündeki tüm canlıların kendilerini kurtarmasını mümkün kılan nedir? Belki canlı hücrelerin sürekli değişen ortama uyumluluk sağlama, sadece yaşamını sürdürebilmesini değil, aynı anda gelişmesini ve neslini devam ettirmesini sağlayan yeni nitelikler ve özellikler oluşturma özelliği sayesindedir?( bir başka deyiş ile adaptasyon özelliği). Böylece, uyumluluk yeryüzündeki tüm canlı organizmaların temel ve yaşayabilirlilik özelliklerinden biridir.

Tabi ki, evrim süresince insanlar kendilerini korumak için sadece iç kaynaklarını değil, aynı zamanda adaptojenik özelliklere sahip olan doğal madde çeşitlerini de kullanmışlar. Sibirya, Çin, Altay ve Tibet ve başka Uzak Doğu ülkelerinin halk hekimliğinde adaptojenikler geniş çapta kullanılmıştır. Konu ile ilgili özetler eski Tibet tıp ilminde ve Hint tıp çalışmalarında rastlanmaktadır. Halk hekimlerinin fikirleri yetirilmedi – Tıpta insanların çevre koşullarına uyumluluk kapasitesini ve bu kapasiteyi yükseltme üzerinde çalışan adaptasyon tıbbı olarak tanımlanan bir dal ortaya çıkmıştır.

Bilimsel ve teknoloji ilerleme hızı her on yılda kat kat değişmekte olan zamanımız koşullarına uyumluluk sağlama yeteneği mühimliliğini korumaktadır. Daha geçen asrın ortalarında uzaya uçuşları hayal etmek bile zordu, ama simdi gezegenimiz dışındaki hayat tartışılmakta. Her insanın genetik özelliklere ve hayat koşullarına bağlı dayanırlık rezervi bulunmaktadır. Uyumluluk imkanları organizma ve çevre arasındaki dengeyi sağlamak için sürekli harcanılan bir nevi rezerv stokudur. Her geçen yıla göre her birimizin hayatı daha da yoğunlaşmaktadır ve ne yazık ki, dış çevrenin zararlı etkisine uyumluluk sağlama yeteneği, organizmanın nihai güç kapasitesi sık aşılması verimlilik düşmesine, yorgunluğa, sık hastalanmaya ve erken yaşlanmaya neden oluyor.

Adaptojenlerin organizmalar üzerinde eski çağlardan beri bilinen geniş etkisi olan benzersiz özelliklerinin uç hedefleri ve etki eyleminin nihai sonuçları fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ya sosyal zararlar gibi zararlı faktörlere bağlı kalmadan organizmanın direnç gücünü arttırmaktır.

‘Siberian Wellness’ Kurumunun Yenilik ve Araştırma Merkezi farklı disiplin uzmanları ile birlikte sadece modern koşullarda yaşam kalitesi sorunlarını değil, ömür uzatma sorunlarını da bağlayan adaptasyon tıbbını aktif olarak geliştirmekte ve desteklemektedir. Adaptajenlerin insan sağlığına etkisini uzun yıllardır araştıran ve Siberin Health’ Şirketinin kuruluşundan beri verimli işbirliği yapan önde gelen bilim adamlarından biri ‘Sergey Udintsov. Bu bilim adamın çalışmaları eşsizdir, bitkisel adaptojenlerden hazırlanan ürünlerin formülü ve üretim teknolojisi kesinlikle orijinaldir, Rusya Federasyonu patentli(№ 2125815, 08.07.97 tarihli icadi önceliği), ve Devlet düzeyinde bir çok ödül kazandı.

İnsan sağlığı yapılandırılmasında organizmanın adaptasyon imkanları onun temel özelliklerinden biridir. Binanın dayanıklığı ve güzelliği atılan temele bağlıdır yani, bizim sağlığımız. Bu yüzden ‘Siberin Health’ adaptasyon tıbbı da bunlara dahil ederek tıbbın temel alanlarına büyük önem vermekte.

Kronobiyoloji – biyoritm ve sağlık

Kronobiyolojik – biyolojik ritimlerin oluşum şartlarının, doğasının, kanunlarının ve manasının insan sağlığı ile bağlantısını araştıran bilim dalıdır.

Biyoritmler hayatın temelidir. Onlar canlı ve cansız doğanın birliğini sağlıyorlar ve organizmaların uyumluluk temelidir, bizim her birimizin ve Evrenimizin yaşam düzenini oluşturmaktadır. Dış çevre ritim(gün ışığı, yeryüzünün manyetik alan dalgalanması) değişikliğine bağlı olan üst düzey memeli hayvanlardan bitkilere kadar biyolojik ritimlere tabiidir.

Biyoritmler hakkında bilgi kökleri antik çağlara uzanmaktadır. Günümüze aktiflik ve dinlenme fazlarının doğru sıralanmasına dayalı sağlıklı yaşam tarzı ile ilgili Hipokrat ve İbn-i Sinanın ilmileri ulaşmıştır. Biyolojik ritimleri araştırmaların modern okulunun kurucusu Franz Halberg olmaktadır. Rus bilim adamlarından İ.Seçenev, V.Vernadskiy, İ. Ve ‘’ İnsan hayatında biyoritmleri hâkimiyetinden daha önemli şey yoktur’’ diyen Pavlov da biyoritmler araştırmasına önemli bir katkıda bulunanlar arasındadır.

Günün saatine göre insanın döngüsel olarak fizyolojik durumu, entelektüel yetenekleri ve ruh halleri değişmektedir. Vücudumuz gün boyunca aktif bir yaşam içim enerji elde etmek için biriktirilmiş besin öğelerini işlemeye, gece ise besin öğeleri biriktirmektedir, dokular yenilenmekte ve hücreler bölümünü sağlamaktadır. Bu dönemsel değişiklikler sadece insan vücuduna değil, çevreye de özgü olduğu bilinmektedir. Fakat modern hayatta dönem biyolojik ritimler gerçek gün döngüsüne uymamaktadır(çünkü bizim hayat etkinliklerimiz nerede ise hiç gün aydınlığına denk gelmemektedir), bu durum organ ve sistemlerin işleyiş düzenini bozmaktadır. Böylece, medeniyetin doğal biyolojik ritmini yıkması kaçınılmazdır.

Kronobiyolojik – biyoritm ile insan sağlığı bağlantısını araştırma haricinde bozulmuş biyolojik ritimleri dengeleme araçlarını ve yöntemlerini geliştiren oldukça genç bir bilim dalıdır. Günümüzde, hastalıkları tetikleyen en erken nedenlere müdahale etme imkânı verdiğinden dolayı erken hastalıkları teşhis üzerinde çalışan tıpta bu bilim dalı en perspektif dal sayılmaktadır.

’Siberian Wellness’ kurumu modern kronobiyolojik prensiplerini ilk olarak gerçekleştirenler arasındaydı ve ülkemizin önde gelen uzmanları ile ilk özel kronobiyolojik dengeleme araçları üretim hattı geliştirdi. Kronobiyolojik dengeleme araçları ve yöntemleri ‘Canlı hücre’ ve ‘Sağlık ritimleri’ patentli((№ 2317822, 23.11.2004 tarihli icad önceliği) ürün serisinde yer almaktadır.

İnsan vücuduna doğal biyolojik ritimlerini yeniden kazandırarak hayat etkinliğinin uyumluluğu sağlamak sağlığın temel bileşimi, bizim aktif ömrümüzün uzunluğunun temelinin temelidir.

Yury Petroviç Gichev

Yury Petroviç Gichev

Tıp bilimi doktoru, Profesör, Rusya Ekoloji akademisi akademisyeni ’’Siberian Wellness’’, Rusya-Bulgariya Araştırma ve Eğitim Merkezi yöneticisi
Sergey Nikolayeviç Udintsev

Sergey Nikolayeviç Udintsev

Tıp bilimi doktoru, Sibirya Tıp üniversitesi profesörü, Biotehnologiya’ şirket müdürü
Vladimir Stepanoviç Karanik

Vladimir Stepanoviç Karanik

Tıp bilimi adamı, yüksek kategorili onkolog

Sorularınız için

Bana
Whatsapp'dan ulaşabilirsiniz
Size en kısa sürede geri dönüş yapacağım
05056531144 Gereksiz ve rahatsız edici çağrılar SAVCILIĞA verilecektir